Phong Thủy Bát Trạch

Bát trạch là sản phẩm của kinh dịch. Mọi yếu tố tốt xấu của 8 hướng nhà so với từng cung mệnh đều dựa trên lý luận của kinh dịch để luận đoán 

Phong thủy bát trạch là một trường phái  phong thủy chuyên nghiên cứu về Lý khí, cụ thể là Nhân Khí của người đối với ngôi nhà đó: chia mệnh người làm 8 cung mệnh, trong đó mệnh nam khác mệnh nữ; chia hướng ra làm 8 hướng. khi kết hợp giữa mệnh người và 8 hướng sẽ tạo ra các dòng khí khác nhau và tính chất tác động cũng khác nhau.
Chính vì vậy trong phong thủy bát trạch coi trọng hướng, hướng là yếu tố quyết định đối với kiến trúc phong thủy dương trạch, và cả phong thủy mồ mả. 


Hướng nhà có 2 loại: đông tứ trạch và tây tứ trạch
Đông tứ trạch:
1-     Hướng bắc ( khảm trạch) – Hành thủy
2-     Hướng nam ( ly trạch) – Hành hỏa
3-     Hướng đông nam (tốn trạch) – Hành mộc
4-     Hướng đông ( chấn trạch) – Hành mộc
Tây tư trạch:
1-     Hướng tây bắc ( càn trạch) – Hành kim
2-     Hướng tây (đoài trạch) – Hành kim
3-     Hướng tây nam ( khôn trạch) – Hành thổ
4-     Hướng đông bắc ( cấn trạch) – Hành thổ
 Cung mệnh của người có 2 loại: đông tứ mệnh và tây tứ mệnh
Đông tứ mệnh:
1-     Cung khảm – thủy
2-     Cung ly – hỏa
3-     Cung tốn – mộc
4-     Cung chấn – mộc
Tây tứ mệnh:
1-     Cung càn – kim
2-     Cung đoài – kim
3-     Cung khôn – thổ
4-     Cung cấn  – thổ
Người nào mà là Đông tứ mệnh thì ở nhà theo hướng Đông tứ trạch; còn người nào mà là Tây tứ mệnh thì ở nhà theo hướng Tây tứ trạch. Nguyên tắc này tính cho mệnh của chủ nhà. Và áp dụng tính cho trong việc xác định hướng ngồi làm việc, hướng ban thờ, hướng bếp, hướng cổng, hướng cửa.

Tin Liên Quan